Uppgradering av – Mittuniversitetets Bibliotek Sundsvall– Sverige

Lustrum konpletterar och uppdaterar Mittuniversitetets Bibliotek Åkroken Sundsvall – Sweden.
Utförande Littbus/Trä, oljad stavlimmad massiv björk.